komu przysługują świadczenia rodzinne


foto

Należności od dłużników alimentacyjnych

Należności od dłużników alimentacyjnych. Specyfika rachunkowości budżetowej (a wówczas dodatkowo rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych wzorów rachunkowości), która – w ograniczonym zakresie – jest tak jak obowiązującą jednostki pomocy społecznej.

Zobacz więcej ...

Najnowsze artykuły:

Top