Kara ograniczenia wolnościSeria Wykłady a obejmuje niezbędny splot informacji z dziedziny prawa, jaka jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, w tym samym czasie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten wypróbowany poprzez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę. Opracowanie, w którym całościowo zaprezentowano tematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji. Autor uwzględnił w pracy wiele istotnych orzeczeń Sądu Najwyższego i poglądów doktryny, które wyjaśniają charakter prawny apelacji i problemy powiązane z jej stosowaniem. Omawiano takie zagadnienia, jak wymagania formalne apelacji, jej kierunek, aspekt zaskarżenia, daje cenne wskazówki dotyczące zarzutów i wniosków apelacji również naświetla przebieg postępowania apelacyjnego. Niniejsze wydanie apelacji w postępowaniu karnym wzbogacono o tematykę związaną z rozpoznaniem apelacji od werdyktu skazującego wydanego w trybie konsensualnym (art. i k.p.k.), a również o najświeższe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące postępowania odwoławczego. Praca internetowa jest adresowana do sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a podobnie aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł jest kierowana przede wszystkim do aplikantów wszystkich zawodów prawniczych, a także mecenasów występujących w postępowaniach karnych i karnoskarbowych także radców prawnych, a zarówno dla sędziów i prokuratorów. Prezentowana publikacja: adwokatom i radcom prawnym ułatwi skuteczne złożenie środka odwoławczego z przyczyny praktycznym wskazówkom Autorki, aplikantom zapewni fachowe przygotowanie się do składania środków odwoławczych, obejmuje przykłady wzorów środków odwoławczych oraz najnowsze orzecznictwo poświęcone temu tematowi, stanowi profesjonalną i nieocenioną pomoc w sporządzaniu pism w konkretnych kwestiach w postępowaniu karnym zgodnie z wymaganiami formalnymi, ukazuje najczęstsze problemy, powstałe w związku ze sporządzaniem danego pisma, ułatwiając zarówno stronom, w jaki sposób i pełnomocnikom procesowym zrozumienie zawiłości procedury karnej.

Najnowsze artykuły:

Top