Nowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresuNowe prawo zabezpieczenie roszczeń niepieniężnych z zakresu prawa własności intelektualnej Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego własność intelektualna prawo również niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma przede wszystkim na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników dodatkowo dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego lub stykają się z takimi problemami w pracy. Na co jest przedmiotem prawa własności intelektualnej zapraszamy dodatkowo kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty albo usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży innowacyjnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie wyglądało ewentualne procedura w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, pod warunkiem taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jak i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który sąd prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest powództwo o ustalenie, że podjęte lub zamierzone przez powoda czynności nie stanowią naruszenia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top